Trailer

Nye regler?

Der er ikke kommet skærpede krav om trailerkørekort for nye bilister i den nye kørekortbekendtgørelse, som trådte i kraft i 2013. Til gengæld indføres ny mulighed for at køre med vogntog uden trailerkørekort. Ligesom den såkaldte 50 kg regel bortfalder. Det var forventet, at der ville komme krav om trailerkørekort for alle nye bilister,
hvis de skulle køre med anhænger med totalvægt på mere end 750 kg. Men når den nye kørekortbekendtgørelse træder i kraft d. 19. januar 2013, bliver det altså uden ændrede krav til trailerkørekort.

B/E eller B+?

Som noget nyt indføres en mulighed for at kunne udvide B kørekortet til B+, som giver ret til at føre et vogntog med en totalvægt på op til 4250 kg, uanset at anhængerens totalvægt overstiger 750 kg. Et B/E kørekort giver ret til at føre vogntog på op til 7.000 kg.
Undervisningen til begge kategorier følger samme plan og prøverne afvikles på samme måde.
Forskellen er, at køretimerne og køreprøven til B+ vil kunne klares med et lettere vogntog end hvis man skal erhverve B/E.

Undervisningen

Køreprøven til stor trailer består kun af en praktisk prøve, altså ingen teoriprøve.
Køreprøven har normalt en varighed af ca. 45 min, hvor en del af tiden bruges til overhøring i de særlige regler der gælder for vogntog (teknisk teori).
Udover at køre bilen i de almindelige færdselssituationer, skal du også vise at du kan bakke højre om et hjørne ved brug af spejlene samt foretage til- og frakobling af et påhængskøretøj.
Obligatorisk undervisning i henhold til undervisningsplanen er: 4 teorilektioner á 45 minutter og 6 kørelektioner á 45 minutter.
Undervisningen skal strække sig over mindst 3 undervisningsdage.
Alle teorilektioner afvikles første gang vi mødes. Der er selvfølgelig også tid til at repetere lidt teori under kørsel. Kørslen deles i 3 gange af 2 x 45 min. De sidste 2 kørelektioner afvikles normalt i tiden umiddelbart før køreprøven.

Teoriundervisning foregår i teorilokalet i Brande. Mødested til kørsel og køreprøve er ved Storm Auto, Lillelundvej 32, 7400 Herning.

Gældende regler fra 19. januar 2013

Når du har har et kørekort til kategori B må du køre en bil op til 3500 kg tilladt totalvægt. Med denne bil må du køre med en anhænger på op til 750 kg totalvægt, hvis bilen er godkendt til at kunne trække en sådan vægt.
Er anhængerens totalvægt over 750 kg, må bilens tilladte totalvægt og påhængsvognens tilladte totalvægt tilsammen dog ikke overstige 3.500 kg. (Dermed bortfalder den såkaldte +50 kg, hvor anhængerens tilladte totalvægt ikke må overstige bilens egenvægt +50 kg.)