Din garanti køreskole i 3. generation

Oplysningspligt – elever

Behandling af persondata i forbindelse med kørekort:

TORNVIG køreskole, Østre Allé 14, CVR nr. 26237408 er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig. Du kan kontakte os på tlf. nr. 21771618 eller post@teamtornvig.dk

 

Behandlingen af dine personoplysninger:

TORNVIG køreskole har brug for visse personoplysninger for at kunne yde den undervisning, der bliver aftalt mellem køreskolen og dig (iht. persondataforordningens art. 6, 1, b, art. 6, 1, c og bekendtgørelse om kørekort). Der vil være tale om behandling af følgende personoplysninger: ID-oplysninger, CPR-nr., fødeland, evt. bedømmelsesskema, ansøgningsskema, lektionsplan, kursusbeviser evt. navn og CPR-nr. på indehaver(e) af forældremyndigheden (samtykkeerklæring) samt evt. ansøgning om dispensation.

Opbevaring og sletning:

Oplysninger angående din undervisning herunder lektionsplan skal opbevares i 2 år iht. bekendtgørelsen om kørekort. Aftalegrundlaget for den løbende undervisning hos køreskolen vil blive opbevaret i 5 år plus indeværende regnskabsår iht. bogføringsloven, eftersom at aftalegrundlaget skal anses som regnskabsmateriale.

Ansøgningsskema vil umiddelbart blive slettet efter, at skemaet er videregivet til Færdselsstyrelsen.

Bedømmelsesskema bliver udleveret til dig, og vil herefter ikke blive opbevaret hos køreskolen. Indehaverne af forældremyndigheden udfylder en samtykkeerklæring, hvis den pågældende elevs alder er 17 år. Denne samtykkeerklæring, bevis fra førstehjælpskursus og ANT-kursusbevis behandles hos Borgerservice. Ansøgningen angående dispensation videregives til Færdselsstyrelsen, og vil ikke være tilgængelig for køreskolen til viderebehandling.

 

 

Modtagere, der kan behandle dine oplysninger:

Under undervisningsforløbet videregiver eller overlader køreskolen dine personoplysninger til følgende modtagere:

 

 • Færdselsstyrelsen og tilsynsførende
 • Ansatte og evt. samarbejdende kørelærere
 • Manøvrebaner og køretekniske anlæg.
 • tilmelding til udbydere af online undervisningsprogrammer
 • Kommuner, herunder Borgerservice og Landsforening
 • Ekstern underviser i førstehjælp
 • Administrationscentre
 • It-leverandører

Dine rettigheder

Efter lovgivningen i databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder:

 

 • Ret til at få indsigt i dine oplysninger
 • Ret til at få urigtige oplysninger rettet
 • I særlige tilfælde at få slettet og begrænset oplysninger
 • Ret til at gøre indsigelse mod visse behandlinger af oplysninger
 • Modtage oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse oplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os via ovenstående kontaktoplysninger.

find det hold du skal bruge tornvig tilbyder