Generhvervelse af kørekort

SE VORES HOLDSTART

Kontrollerende prøve Generhvervelse

Har du fået en betinget frakendelse af førerretten, vil politiet indkalde dig til kontrollerende køreprøve. Fristen for aflæggelse af den kontrollerende køreprøve er normalt 6 måneder fra indkaldelsen. Den kontrollerende prøve består af en teoriprøve og en køreprøve.
Har du fået betinget frakendelse af førerretten på grund af spirituskørsel, skal du også gennemgå et kursus i Alkohol og Trafik, før du kan aflægge den kontrollerende køreprøve.

Hvis du ikke aflægger prøven, bliver dit kørekort inddraget. Det samme gælder, hvis du ikke består den kontrollerende køreprøve.
Har du kørekort til flere kategorier (for eksempel bil og MC), skal du kun aflægge prøve i bil, men består du ikke prøven senest i 2. forsøg, skal du aflægge prøve til alle de kategorier du ønsker generhvervelse til

skal du i gang? holdstarter

Bilkørekort (B)

Motorcykelkørekort (A)

Trailerkørekort (B/E)

Frakendelse af kørekort

Har du fået en ubetinget frakendelse, skal du aflevere dit kørekort til politiet.

Du kan først få kørekortet igen, når frakendelsestiden er udløbet, og du har bestået en kontrollerende køreprøve. Den kontrollerende prøve består af en teoriprøve og en køreprøve.

Skyldes den ubetingede frakendelse spirituskørsel, (herunder promillekørsel efter de tidligere gældende regler før 1. september 2005), skal du tillige gennemgå et kursus i Alkohol og Trafik, før du kan aflægge den kontrollerende køreprøve.

Har du kørekort til flere kategorier, skal du normalt kun aflægge prøve til personbil, men da en ubetinget frakendelse for spirituskørsel altid er mindst 3 år, skal du aflægge prøve til alle kategorier du ønsker generhvervelse til. Det samme gælder hvis du ikke består prøven til personbil senest i 2. forsøg.

Kørselsforbud

Har du fået et kørselsforbud, skal du aflevere dit kørekort til politiet.

Skyldes kørselsforbudet spirituskørsel, skal du tillige gennemgå et kursus i Alkohol og Trafik.

Har du fået et kørselsforbud, skal du muligvis gennemføre særlig køreundervisning hos en godkendt kørelærer, før du kan aflægge den kontrollerende køreprøve.

Den særlige køreundervisning tager fat på følgende udvalgte dele af den undervisningsplan, man anvender op til en almindelig køreprøve:

– Trafikadfærd
– Grundregler for bilkørsel
– Manøvrer på vej

Undervisningen skal mindst omfatte 8 lektioner af 45 minutter i teorilokale og mindst 8 lektioner af 45 minutter i skolevogn. Undervisningen skal mindst strække sig over 8 undervisningsdage.

se vores priser

find det hold du skal bruge tornvig tilbyder