kørekort til bil

SE VORES HOLDSTART

vi er med fra start til slut guide til kørekort

For at få kørekort til personbil kræver kørekortbekendtgørelsen som minimum følgende:

Mindst 29 teorilektioner og mindst 24 kørelektioner.
De 24 kørelektioner er fordelt med 4 lek. på manøvrebane, 16 lek. på vej og 4 lek. på køreteknisk anlæg.
Én lektion har en varighed af minimum 45 minutter.

Køreundervisningen kan tidligst påbegyndes 3 måneder før du fylder 17 år.

Teoriprøve kan tidligst aflægges 1 måned før du fylder 17 år og køreprøven tidligst den dag du fylder 17.

Undervisningen skal strække sig over mindst 14 undervisningsdage.

Alle førstegangserhververe af kørekort have et 8 timers færdselsrelateret kursus i førstehjælp. Hvis du har et 12 eller 30 timers førstehjælpskursus, som er under 1 år, eller du i forvejen har kørekort til traktor, er du fritaget for førstehjælpskursus.

se vores priser

find det hold du skal bruge tornvig tilbyder