Kørekort til bil

For at få kørekort til personbil kræver kørekortbekendtgørelsen som minimum følgende:

Mindst 29 teorilektioner og mindst 24 kørelektioner.
De 24 kørelektioner er fordelt med 4 lek. på manøvrebane, 16 lek. på vej og 4 lek. på køreteknisk anlæg.
Én lektion har en varighed af minimum 45 minutter.

Køreundervisningen kan tidligst påbegyndes 3 måneder før du fylder 18 år. (Fra 1. januar 2017 er det 3 måneder før du fylder 17 år.)
Teoriprøve kan tidligst aflægges 1 måned før du fylder 18 år og køreprøven tidligst den dag du fylder 18. (Fra 1. januar 2017 er det 1 måned før du fylder 17 år og køreprøven tidligst den dag du fylder 17 år.)

Undervisningen skal strække sig over mindst 14 undervisningsdage.

Alle førstegangserhververe af kørekort have et 8 timers færdselsrelateret kursus i førstehjælp. Hvis du har et 12 eller 30 timers førstehjælpskursus, som er under 1 år, eller du i forvejen har kørekort til traktor, er du fritaget for førstehjælpskursus.

Klik her for at læse mere om vores priser

bil